RSS

Arhive pe categorii: Presa de altădată

„Primul 1 Mai liber”

Aioanei D. Alexandru

Numirea guvernului Petru Groza și apropierea victoriei împotriva Germaniei naziste au făcut din data de 1 mai 1945 un prilej pentru comuniști de a și promova imaginea prin mijloace diverse și sub sloganuri mobilizatoare. Presa comunistă prezenta sub titlu „Primul 1 Mai liber” această dată ca o ocazie pentru muncitorime de a-și arăta unitatea și dorința de luptă pentru afirmarea și apărarea drepturilor sale. Sărbătorirea unei victorii anunța noi succese pentru muncitorime printre care dispariția ghetoului și a sârmei ghimpate, aluzie directă la Germania nazistă. Data de 1 mai 1945 era un specială pentru că aducea cu sine victoria împotriva „fascismului” și confirma superioritatea forțelor „democratice” și „progresiste”.

Brusc, acest 1 mai, devine unul al tinereții, al femeii libere și muncitoare și al proletariatului a cărui victorie se întrezărea la orizont. Cu cerul înseninat de înfrângerea nazismului, muncitorimea devenea mai unită, realizând „sarcinile ce li se puneau în dezvoltarea istorică a civilizației”[1]. Această sărbătoare era prilejul ideal de a afișa această unitate de nezdruncinat care era „principalul instrument de luptă pentru distrugerea definitivă a fiare fasciste, pentru triumful deplin al dreptății democratice”. Acest tip de dreptate va ieși la iveală în adevăratul lui sens în procesele politice și sutele de mii de condamnări, atunci când ghetoul și sârma ghimpată nazistă va fi înlocuită cu lagărul și sârma roșie, cu „arhipelagul gulag”.

Pentru comuniști de asemenea 1 mai a fost și o ocazie de a arăta celorlalte forțe politice sprijinul maselor pe care îl aveau noile ideii politice. Toate defilările erau organizate de către Frontul Unic Muncitoresc, evitându-se, pe cât posibil, aluziile la ideile comuniste. Tineretul căruia îi revenea sarcina construirii noii societăți era mobilizat prin diverse moduri, concursuri sportive, defilări, pentru a promova ideile și principiile așa-zis „progresiste”. Acest 1 Mai și modul cum a fost el folosit de către comuniști avea menirea de a pune în contrast lumea nazistă sau fascistă care apunea cu lumea socialistă, victorioasă care renăștea din propria cenușă. O lume socialistă care trebuia exportată cu orice preț pentru a bucura cu binefacerile sale și alte zone proaspăt ieșit de sub aripa fascismului.


[1] Lupta Moldovei, an I, nr. 8, 1 mai 1945.

Reclame